Goede doelen

In 2016 hebben wij ons ingezet voor KNGF Geleidehonden. Mede door de gereden ritten en een anonieme donatie hebben wij een bedrag van € 800,- ontvangen. Dit bedrag hebben wij tijdens onze openingsrit op 22 april 2017 geschonken aan KNGF Geleidehonden. Ook hebben wij in 2016 een donatie gedaan aan stichting “Staan voor Daan” van € 100,-. Met deze donatie hebben wij bijgedragen in de kosten voor een speciale behandeling in het buitenland.

Ook in 2017 hebben wij ons gaan inzetten voor KNGF Geleidehonden. Het resultaat bedroeg op moment (23 juni 2017, na 3 ritten) € 180,-

Wenst u ook een donatie te doen, dan kunt u elk gewenst bedrag overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 0007 0411 44 t.n.v. Blue Knights LEMC Netherlands V o.v.v. Donatie KNGF. De opbrengst zal tijdens de openingsrit in 2018, waarvan de datum nader bepaald zal worden, worden uitgereikt aan KNGF Geleidehonden!

De Blue Knights hebben een wereldwijde bekendheid. Met name op het gebied van broederschap en samenhorigheid. Naast broederschap en samenhorigheid zetten wij ons in voor verschillende goede doelen. In 2016 hebben wij besloten ons in te zetten voor KNGF Geleidehonden. Met name omdat veel collega’s PTSS gediagnosticeerd zijn en er een lange wachtlijst is voor een buddyhond. Wij zamelen elke ride-out geld in om te doneren aan KNGF Geleidehonden. Uiteraard staat het altijd vrij om te doneren. U hoeft geen lid te zijn van Blue Knights om een bijdrage te kunnen leveren.

Ook in 2020 zullen wij ons gaan inzetten voor KNGF Geleidehonden. Het gespaarde bedrag zal t.z.t. worden overhandigd. Behalve voor de KNGF geven wij ook aan andere goede doelen.