Goede doelen

In 2016 hebben wij ons ingezet voor KNGF Geleidehonden. Mede door de gereden ritten en een anonieme donatie hebben wij een bedrag van € 800,- ontvangen. Dit bedrag hebben wij tijdens onze openingsrit op 22 april 2017 geschonken aan KNGF Geleidehonden. Ook hebben wij in 2016 een donatie gedaan aan stichting “Staan voor Daan” van € 100,-. Met deze donatie hebben wij bijgedragen in de kosten voor een speciale behandeling in het buitenland.

Ook in 2017 hebben wij ons gaan inzetten voor KNGF Geleidehonden. Het resultaat bedroeg op moment (23 juni 2017, na 3 ritten) € 180,-

Wenst u ook een donatie te doen, dan kunt u elk gewenst bedrag overmaken op rekeningnummer NL49 INGB 0007 0411 44 t.n.v. Blue Knights LEMC Netherlands V o.v.v. Donatie KNGF. De opbrengst zal tijdens de openingsrit in 2018, waarvan de datum nader bepaald zal worden, worden uitgereikt aan KNGF Geleidehonden!

De Blue Knights hebben een wereldwijde bekendheid. Met name op het gebied van broederschap en samenhorigheid. Naast broederschap en samenhorigheid zetten wij ons in voor verschillende goede doelen. In 2016 hebben wij besloten ons in te zetten voor KNGF Geleidehonden. Met name omdat veel collega’s PTSS gediagnosticeerd zijn en er een lange wachtlijst is voor een buddyhond. Wij zamelen elke ride-out geld in om te doneren aan KNGF Geleidehonden. Uiteraard staat het altijd vrij om te doneren. U hoeft geen lid te zijn van Blue Knights om een bijdrage te kunnen leveren.

In 2020 zullen wij ons gaan inzetten voor KNGF Geleidehonden. Het gespaarde bedrag zal t.z.t. worden overhandigd. Behalve voor de KNGF geven wij ook aan andere goede doelen.

2022. Zoals de voorgaande jaren was het goede doel waar de chapter voor “spaarde” de KNGF Geleidehonden. Door de Covid 19 maatregelen was het niet mogelijke om een cheque in 2020 en 2021 te overhandigen. We hadden tijdens de openingsrit van 2022 een cheque willen overhandigen. Echter door het overlijden van een lid van de KNGF, ging dit niet door. We hebben besloten om het bedrag van 1500,00 euro te stort op hun rekening waarna er, tijdens een latere rit, de cheque overhandigd zal worden.

Hieronder is een kopie van een artikel gestuurd naar de Swards and Shields met betrekking tot het uitreiking aan het goede doel.

The BKNL V have adopted the KNGF as their main organization that we sponsor each year.

Every ride we take part in an extra private contribution by the members is made towards this foundation.  On July 6th members of our board paid a visit to them and were proud and honored to hand over a cheque of € 1500,=  During a small meeting we were again reminded of the value of this Association and what difference in the lives of many people they can make. As BKNLV we are proud to be able to make a small contribution to their aimes.

It is their mission to give as many people with disabilities a better life with a professionally trained dog. A guide dog increases freedom of movement and independence.
Since their founding in 1935, they have trained thousands of dogs for blind and visually impaired people. Because of all this experience they have acquired a wealth of knowledge in the field of dogs and disabilities. They now also use this expertise for people with other disabilities: for example people in a wheelchair, people with post-traumatic stress disorder (PTSD) or children with autism.

Cornelius Sal Secretary BKNL V.

Op 3 juni 2023 zijn wij van plan onze financiële bijdrage te overhandigen aan onze Goede doel. de chapter is om 12:30 uitgenodigd om een bakkie te doen waarna wij een tour krijgen in de opleidings gedeelte van het instituut. Vorig jaar was dit niet mogelijk i.v.m. virus binnen de kennelgedeelte. Dit jaar hopelijk wordt het anders.

Onderstaande brief hebben we ontvangen na aanleiding van de op 3 juni 2023 overhandigd cheque ter waarde van 1250 euro.

Beste Jan en alle leden van de Blue Knights,
Afgelopen week mochten wij weer een prachtige donatie van jullie ontvangen. Mede dankzij jullie trouwe steun kunnen wij vol passie ons werk blijven doen en mensen hun wereld openen met een professioneel opgeleide hulphond!
Inmiddels hebben wij duizenden honden opgeleid en daarmee zijn de levens van heel veel mensen ingrijpend veranderd. Daarom willen wij jullie ontzettend bedanken voor deze hartverwarmende steun en betrokkenheid.
Daarnaast heb ik begrepen van mijn collega dat jullie morgen bij ons langskomen tijdens de kijkmiddag? Wat leuk! Helaas kan ik er morgen zelf niet bij zijn, maar ik kijk nog steeds met plezier terug op afgelopen jaar, toen ik jullie in de zomer voor een kop koffie heb mogen ontvangen, en jullie ons ook al zo een fantastische cheque kwamen overhandigen!
Ik wens jullie in ieder geval alvast een mooie middag toe, en hopelijk kunnen jullie morgen met trots opnieuw zien en beleven, waar jullie aan bij dragen met deze prachtige donaties aan onze organisatie.
Nogmaals ontzettend bedankt voor deze bijdrage en veel plezier morgen!
Hartelijke groet,
Kelly Luske
KNGF Geleidehonden
Met vriendelijke groet,
Kelly
Luske
Nalaten & Bijzondere Giften
KNGF Geleidehonden
Denk aan het milieu voordat je dit bericht print!
Bezoek één van onze informatiebijeenkomsten in 2023 over het opvoeden van een puppy voor KNGF.
Meld je aan via https://geleidehond.nl/steun-ons/word-puppypleeggezin/informatiebijeenkomst
T: 020 – 496 93 33 (algemeen)
E: k.luske@geleidehond.nl
W: www.geleidehond.nl
A: Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen
P: Postbus 544, 1180 AM Amstelveen

Uitgereikt op 03-06-2023.