Jaar: 2020

Beste chapterleden. Een ieder heeft een mail ontvangen waarin vermeld staat dat zij gebruik kunnen maken van de chapter mail. Er is al een aantal mails verstuur aan een ieder. Gaarne Uw mailbox checken.

Zoals jullie allemaal al in de gaten hebben zijn de momenten waar wij bij elkaar komen schaars. De Algemene ledenvergaderingen gaan niet door omdat de SPA een hinderwet vergunning heeft en zijn deuren niet mag openen voor groepen. De agenda van 2021 is al gemaakt maar de uitvoering daarvan zal niet altijd uitvoerbaar worden. De…

Welkom bij de Blue Knights, chapter Netherland 5. Dit is het eerste bericht. Aan de site wordt druk gewerkt.